ದುರ್ಯೋಧನನ ಈ 9 ಮುಖಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ

ದುರ್ಯೋಧನ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥನೇ ಅವನನ್ನ ಯಾರೂ ಸೋಲಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾದುಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಪೂರ್ತಿ ದುಷ್ಟರೂ ಅಲ್ಲ ಅಥ್ವಾ ಪೂರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರೂ ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ...

ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮನಿ ಸಾರಿಸಿದ್ರ ಏನೇಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗ ಐತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚರಿತರಾಕ್ಕಿರಿ……

ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತ ಸುಮಾರು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ, ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡ ಬಂರಾಕತ್ತವಿ. ಆದ್ರ ಈ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ನಿಜವಾಗ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ, ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ,...

ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಗ್ಗೆ ಈ 9 ವಿಷಯಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ

ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳು ಸಿಗದು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ. ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿ ಯಾರಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ...

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರೋ ಈ 10 ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೋಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾನೇ ಇಲ್ಲ

ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಗಳು ಗಣೇಶಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಕುರುಕುಲದ ಕಥೆ ಇಂದ ಹಿಡ್ದು, ಪಾಂಡವ್ರು ಸ್ವರ್ಗ ತಲ್ಪೋವರ್ಗೆ 18 ಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಈ ಕಥೆ ಒಂದ್ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ...

ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಭಾವಾರ್ಥ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳಿ

ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದ 8 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಕಥೆಯು, ಎರಡು ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಶುಕ ಮುನಿಗಳು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ...

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಹಡಗನ್ಯಾಗ ನೂರಾರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ ಅಚಾನಕಾಗಿ ಬಂದ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕಥಿ.

ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಿರೋ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹಾನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರಿಗು ಗೊತ್ತೈತಿ. ಆದರ ಈ ವಿಗ್ರಹಾನ ಉಡುಪ್ಯಾಗ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಹಂಗಾರ ಈ ವಿಗ್ರಹಾ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೇಂಗ ಬಂತು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ್ಯಾರು? ಅಂತ ಹೇಳ್ತವಿ...

ಮದಿವಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹೆಂಗ ಈ ಹನುಮಂತ ಅನ್ನೋದ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವನ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರೋ ಗೌರವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚ...

ಏನಿದ ವಿಚಿತ್ರ?? ಹನುಮಂತಗ ಮದಿವಿ ಆಗೇತಾ? ಹುಟ್ಟಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇಂವಾ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಐತಿ! ಲಂಕಾನ ಸುಟ್ಟ ಮ್ಯಾಲ ಸಮುದ್ರದಾಗ ಮುಳಗಿ ಎದ್ದ ಹನುಮಂತನ ಬೆವರು ನುಂಗಿದ ಮೀನಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ...

ಮದಿವಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹೆಂಗ ಈ ಹನುಮಂತ ಅನ್ನೋದ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವನ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರೋ ಗೌರವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚ...

ಏನಿದ ವಿಚಿತ್ರ?? ಹನುಮಂತಗ ಮದಿವಿ ಆಗೇತಾ? ಹುಟ್ಟಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇಂವಾ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಐತಿ! ಲಂಕಾನ ಸುಟ್ಟ ಮ್ಯಾಲ ಸಮುದ್ರದಾಗ ಮುಳಗಿ ಎದ್ದ ಹನುಮಂತನ ಬೆವರು ನುಂಗಿದ ಮೀನಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ...

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರೋ ಈ 10 ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೋಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾನೇ ಇಲ್ಲ

ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಗಳು ಗಣೇಶಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಕುರುಕುಲದ ಕಥೆ ಇಂದ ಹಿಡ್ದು, ಪಾಂಡವ್ರು ಸ್ವರ್ಗ ತಲ್ಪೋವರ್ಗೆ 18 ಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಈ ಕಥೆ ಒಂದ್ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ...

ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಭಾವಾರ್ಥ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳಿ

ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದ 8 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಕಥೆಯು, ಎರಡು ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಶುಕ ಮುನಿಗಳು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ...

Facebook ನಲ್ಲಿ ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ? ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ!

230,147FansLike
error: Copying content from Antekante.com is prohibited by Cyber Law. Offenders will be prosecuted.