ಬುದ್ಧ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಗೆ ಕೇಳಿದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರೋ ಸಂದೇಶ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು

ಒಂದು ದಿನ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನು ತಾನಿದ್ದ ಬೌದ್ಧವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುವು ಅವನ ಬಳಿ ಬಂದು ವಂದಿಸಿ, ತನಗೆ ಒಂದು ಉಣ್ಣೆಯ ಹೊಸ ಶಾಲು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಂಡ. “ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ...

ಈ 9 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕೇ ಬೇಡ್ವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ?

ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮೂಲ : ಆಲ್ಫೀ ಕೋಹ್ನ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಎಂ. ಜಿ. ಚೇತನ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಎನ್. ಗಣನಾಥ ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ...

ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೇ ಕಲೀಬೇಕೋ ಅಥ್ವಾ ಬೇರೆ ದಾರೀನೂ ಇದ್ಯೊ? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರ ಥರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ, ಮಗು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಥರ ಕಲ್ಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ; ನಂಗೆ ಅವ್ರು-ಇವ್ರು ಕಲೀತಾರೆ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಕಲೀತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ; ಸ್ಕೂಲಲ್ ಕಲ್ಸೋ...

Facebook ನಲ್ಲಿ ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ? ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ!

230,700FansLike
error: Copying content from Antekante.com is prohibited by Cyber Law. Offenders will be prosecuted.