ಬುದ್ಧ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಗೆ ಕೇಳಿದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರೋ ಸಂದೇಶ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು

ಒಂದು ದಿನ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನು ತಾನಿದ್ದ ಬೌದ್ಧವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುವು ಅವನ ಬಳಿ ಬಂದು ವಂದಿಸಿ, ತನಗೆ ಒಂದು ಉಣ್ಣೆಯ ಹೊಸ ಶಾಲು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಂಡ. “ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ...

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಕಥೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ 24 ವಿಷಯಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಬಹುದು

ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಯದುರಾಜನು "ಭಗವಾನ್, ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥರು, ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವೇಕವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಕಾಮನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೀಗೇಕೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ?...

ಈ 9 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕೇ ಬೇಡ್ವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ?

ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮೂಲ : ಆಲ್ಫೀ ಕೋಹ್ನ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಎಂ. ಜಿ. ಚೇತನ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಎನ್. ಗಣನಾಥ ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ...

Facebook ನಲ್ಲಿ ಅಂತೆಕಂತೆ ಬೇಕಾ? ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ!

230,700FansLike
error: Copying content from Antekante.com is prohibited by Cyber Law. Offenders will be prosecuted.