ಧೋನಿಗೆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನಡೀತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

indianexpress

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ಅಡಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾರಚೂಟಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದಿದ್ದು ಆಯ್ತು…

ani

ಇದೇ ತರ ಮೂರು ಸರಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ + ಒಂದ್ಸಲಿ ಕತ್ತಲೇಲಿ ಮಾಡಿದರೆ…

dainik bhaskar

ಅಣ್ಣೋರು ಪಾಸು.

ಹೊರಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: crickluverz.